Projekt

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu byłej kopalni

Lokalizacja

Kopalnia „Stanisław”

Inwestor

HEDAR

Zobacz nasze realizacje